SPIS TRE艢CI:

1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
2. US艁UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y
4. SPOSOBY I TERMINY P艁ATNO艢CI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W
10. POSTANOWIENIA KO艃COWE

Sklep Internetowy www.wibs.pl/luoka dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo偶e zrzec si臋 praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia um贸w mniej korzystne dla konsumenta ni偶 postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s膮 niewa偶ne, a w ich miejsce stosuje si臋 przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te偶 postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw konsument贸w przys艂uguj膮cych im na mocy bezwzgl臋dnie wi膮偶膮cych przepis贸w prawa, a wszelkie ewentualne w膮tpliwo艣ci nale偶y t艂umaczy膰 na korzy艣膰 konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy i nale偶y je stosowa膰.

1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1.1. Sklep Internetowy dost臋pny pod adresem internetowym www.wibs.pl/luoka prowadzony jest przez BARBAR臉 SMOLE艃 prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 BARBARA SMOLE艃 WIBS PRODUCENT KONFEKCJI M艁ODZIE呕OWEJ I DAMSKIEJ wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, posiadaj膮c膮: adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci i adres do dor臋cze艅: BARBARA SMOLE艃 WIBS PRODUCENT KONFEKCJI M艁ODZIE呕OWEJ I DAMSKIEJ聽ul. Norwida 3, 63-400 Ostr贸w Wielkopolski, NIP 6220103018, REGON 250627969, adres poczty elektronicznej: sklep@wibs.pl, numer telefonu: + 48 734 186 051.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do konsument贸w, jak i do przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego (z wyj膮tkiem pkt. 11 Regulaminu, kt贸ry skierowany jest wy艂膮cznie do przedsi臋biorc贸w).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku z realizacj膮 postanowie艅 niniejszego Regulaminu jest Us艂ugodawca. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatno艣ci opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ka偶da osoba, kt贸rej dane osobowe przetwarza Us艂ugodawca ma prawo do wgl膮du w ich tre艣膰 oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIE艃 ROBOCZY 鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI 鈥 formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAM脫WIENIA 鈥 Us艂uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

1.4.4. KLIENT 鈥 (1) osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮; - kt贸ra zawar艂a lub zamierza zawrze膰 Umow臋 Sprzeda偶y ze Sprzedawc膮.

1.4.5. KODEKS CYWILNY 鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO 鈥 Us艂uga Elektroniczna, oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez Us艂ugobiorc臋 zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Us艂ugodawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane podane przez Us艂ugobiorc臋 oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER 鈥 Us艂uga Elektroniczna, elektroniczna us艂uga dystrybucyjna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt贸ra umo偶liwia wszystkim korzystaj膮cym z niej Us艂ugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us艂ugodawcy cyklicznych tre艣ci kolejnych edycji newslettera zawieraj膮cego informacje o Produktach, nowo艣ciach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT 鈥 dost臋pna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

1.4.9. REGULAMIN 鈥 niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Us艂ugodawcy dost臋pny pod adresem internetowym: www.sklep.wibs.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA; US艁UGODAWCA 鈥 BARBARA SMOLE艃 prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 BARBARA SMOLE艃 WIBS PRODUCENT KONFEKCJI M艁ODZIE呕OWEJ I DAMSKIEJ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, posiadaj膮ca: adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci i adres do dor臋cze艅: BARBARA SMOLE艃 WIBS PRODUCENT KONFEKCJI M艁ODZIE呕OWEJ I DAMSKIEJ聽ul. Norwida 3, 63-400 Ostr贸w Wielkopolski, NIP 6220103018, REGON 250627969, adres poczty elektronicznej: sklep@wibs.pl, numer telefonu: + 48 734 186 051.

1.4.12. UMOWA SPRZEDA呕Y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. US艁UGOBIORCA 鈥 (1) osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮; - korzystaj膮ca lub zamierzaj膮ca korzysta膰 z Us艂ugi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAM脫WIENIE - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮.

2. US艁UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce Us艂ugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zam贸wienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto 鈥 korzystanie z Konta mo偶liwe jest po wykonaniu 艂膮cznie dw贸ch kolejnych krok贸w przez Us艂ugobiorc臋 鈥 (1) wype艂nieniu Formularza Rejestracji i (2) klikni臋ciu pola 鈥瀂arejestruj si臋鈥. W Formularzu Rejestracji niezb臋dne jest podanie przez Us艂ugobiorc臋 nast臋puj膮cych danych Us艂ugobiorcy: imi臋 i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz has艂o.

2.1.1.1. Us艂uga Elektroniczna Konto 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma mo偶liwo艣膰, w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny, usuni臋cia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Us艂ugodawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wibs.pl lub te偶 pisemnie na adres: BARBARA SMOLE艃 WIBS PRODUCENT KONFEKCJI M艁ODZIE呕OWEJ I DAMSKIEJ聽ul. Norwida 3, 63-400 Ostr贸w Wielkopolski.

2.1.2. Formularz Zam贸wienia 鈥 korzystanie z Formularza Zam贸wienia rozpoczyna si臋 z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z艂o偶enie Zam贸wienia nast臋puje po wykonaniu przez Klienta 艂膮cznie dw贸ch kolejnych krok贸w 鈥 (1) po wype艂nieniu Formularza Zam贸wienia i (2) klikni臋ciu na stronie Sklepu Internetowego po wype艂nieniu Formularza Zam贸wienia pola 鈥濸otwierdzam zakup鈥 鈥 do tego momentu istnieje mo偶liwo艣膰 samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost臋pnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zam贸wienia niezb臋dne jest podanie przez Klienta nast臋puj膮cych danych dotycz膮cych Klienta: imi臋 i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz膮cych Umowy Sprzeda偶y: Produkt/y, ilo艣膰 Produktu/贸w, miejsce i spos贸b dostawy Produktu/贸w, spos贸b p艂atno艣ci. W wypadku Klient贸w nieb臋d膮cych konsumentami niezb臋dne jest tak偶e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Us艂uga Elektroniczna Formularz Zam贸wienia 艣wiadczona jest nieodp艂atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako艅czeniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia za jego po艣rednictwem albo z chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania sk艂adania Zam贸wienia za jego po艣rednictwem przez Us艂ugobiorc臋.

2.1.3. Newsletter 鈥 korzystanie z Newslettera nast臋puje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie sk艂adania Zam贸wienia 鈥 z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia Us艂ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Us艂uga Elektroniczna Newsletter 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma mo偶liwo艣膰, w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si臋 z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Us艂ugodawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wibs.pl lub te偶 pisemnie na adres: BARBARA SMOLE艃 WIBS PRODUCENT KONFEKCJI M艁ODZIE呕OWEJ I DAMSKIEJ聽ul. Norwida 3, 63-400 Ostr贸w Wielkopolski.

2.2. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz膮dzenie multimedialne z dost臋pem do Internetu; (2) dost臋p do poczty elektronicznej; (3) przegl膮darka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy偶szej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wy偶szej, Opera w wersji 12.0 i wy偶szej, Google Chrome w wersji 23.0. i wy偶szej, Safari w wersji 5.0 i wy偶szej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu: 1024x768; (5) w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej mo偶liwo艣ci zapisu plik贸w Cookies oraz obs艂ugi Javascript.

2.3. Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych oraz praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej Us艂ugodawcy oraz os贸b trzecich. Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb post臋powania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugodawc臋 oraz pozosta艂e reklamacje zwi膮zanie z dzia艂aniem Sklepu Internetowego (z wy艂膮czeniem procedury reklamacji Produktu, kt贸ra zosta艂a wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 na przyk艂ad:

2.4.2 pisemnie na adres: BARBARA SMOLE艃 WIBS PRODUCENT KONFEKCJI M艁ODZIE呕OWEJ I DAMSKIEJ聽ul. Norwida 3, 63-400 Ostr贸w Wielkopolski;

2.4.3. w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wibs.pl;

2.4.4. Zaleca si臋 podanie przez Us艂ugobiorc臋 w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci; (2) 偶膮dania Us艂ugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie si臋 do reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y

3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅 w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z艂otych polskich i zawiera podatki. O 艂膮cznej cenie wraz z podatkami Produktu b臋d膮cego przedmiotem Zam贸wienia, a tak偶e o kosztach dostawy (w tym op艂atach za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo偶na ustali膰 wysoko艣ci tych op艂at 鈥 o obowi膮zku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzeda偶y w Sklepie Internetowym za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost臋pnienie Klientowi tre艣ci zawieranej Umowy Sprzeda偶y nast臋puje poprzez (1) udost臋pnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre艣膰 Umowy Sprzeda偶y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY P艁ATNO艢CI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y:

4.1.1. P艂atno艣膰 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki.

4.1.2. P艂atno艣膰 got贸wk膮 przy odbiorze osobistym.

4.1.3 P艂atno艣膰 przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3.1. Bank: Mbank

4.1.3.2. Numer rachunku: 42 1140 2004 0000 3902 7597 7164

4.1.4. P艂atno艣ci elektroniczne i p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem serwisu PayU.pl 鈥 mo偶liwe aktualne sposoby p艂atno艣ci okre艣lone s膮 na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce 鈥濻posoby p艂atno艣ci鈥 oraz na stronie internetowej https://www.payu.pl.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji p艂atno艣ciami elektronicznymi i kart膮 p艂atnicz膮 przeprowadzane s膮 zgodnie z wyborem Klienta za po艣rednictwem serwisu PayU.pl. Obs艂ug臋 p艂atno艣ci elektronicznych i kart膮 p艂atnicz膮 prowadzi:

4.1.4.1.1. PayU.pl 鈥 sp贸艂ka PayU S.A. z siedzib膮 w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Pozna艅), wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 4.000.000 z艂 w ca艂o艣ci op艂acony, NIP: 779-23-08-495.

4.2. Termin p艂atno艣ci:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci got贸wk膮 przy odbiorze osobistym, p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych albo p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.


5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


5.1. Dostawa Produktu dost臋pna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak艂adce 鈥濳oszty dostawy鈥 oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

5.3. Odbi贸r osobisty Produktu przez Klienta jest bezp艂atny.

5.4. Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesy艂ka kurierska, przesy艂ka kurierska pobraniowa.

5.4.2. Odbi贸r osobisty dost臋pny pod adresem: ul. Wroc艂awska 6, 63-400 Ostr贸w Wielkopolski 鈥 od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty, w godzinach od 10:00 do 14:00 (z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano kr贸tszy termin. W przypadku Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin, kt贸ry jednak nie mo偶e przekroczy膰 7 Dni Roboczych. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

5.6. Termin gotowo艣ci Produktu do odbioru przez Klienta 鈥 w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano kr贸tszy termin. W przypadku Produkt贸w o r贸偶nych terminach gotowo艣ci do odbioru, terminem gotowo艣ci do odbioru jest najd艂u偶szy podany termin, kt贸ry jednak nie mo偶e przekroczy膰

5.7. 3 Dni Roboczych. O gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta. Pocz膮tek biegu terminu gotowo艣ci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

5.7.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.7.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu got贸wk膮 przy odbiorze osobistym 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wzgl臋dem Klienta, je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia) s膮 okre艣lone powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowi膮zany jest dostarczy膰 Klientowi Produkt bez wad. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy z tytu艂u wady Produktu oraz uprawnie艅 Klienta s膮 okre艣lone na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce 鈥濺eklamacja towaru鈥.

6.3. Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Klienta na przyk艂ad:

6.3.1. pisemnie na adres: BARBARA SMOLE艃 WIBS PRODUCENT KONFEKCJI M艁ODZIE呕OWEJ I DAMSKIEJ聽ul. Norwida 3, 63-400 Ostr贸w Wielkopolski;

6.3.2. w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wibs.pl;

6.4. Zaleca si臋 podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia wady; (2) 偶膮dania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno艣ci z Umow膮 Sprzeda偶y lub o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y; oraz (3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia. Brak ustosunkowania si臋 Sprzedawcy w powy偶szym terminie oznacza, 偶e Sprzedawca uzna艂 reklamacj臋 za uzasadnion膮.

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania si臋 przez Sprzedawc臋 do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnie艅 Klienta wynikaj膮cych z r臋kojmi niezb臋dne b臋dzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawc臋 o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres BARBARA SMOLE艃 WIBS PRODUCENT KONFEKCJI M艁ODZIE呕OWEJ I DAMSKIEJ聽ul. Norwida 3, 63-400 Ostr贸w Wielkopolski. Je偶eli jednak ze wzgl臋du na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub spos贸b jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta by艂oby niemo偶liwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udost臋pnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w kt贸rym Produkt si臋 znajduje.

6.7. Pro艣ba o dostarczenie Produktu, o kt贸rej mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wp艂ywu na bieg terminu na ustosunkowanie si臋 Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o kt贸rym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta 偶膮dania od Sprzedawcy demonta偶u wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usuni臋ciu wady, o kt贸rym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

7. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Klienta b臋d膮cego konsumentem z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient b臋d膮cy konsumentem posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

1.48. Klient uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy Sprzeda偶y. Regulamin organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich okre艣la rozporz膮dzenie ministra sprawiedliwo艣ci z dnia 25 wrze艣nia 2001 r. w sprawie okre艣lenia regulaminu organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dost臋pna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczeg贸lnych Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej.

7.2.2. Klient mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 przez Federacj臋 Konsument贸w pod bezp艂atnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 14 dni kalendarzowych odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e zosta膰 z艂o偶one na przyk艂ad:

8.1.1. pisemnie na adres: BARBARA SMOLE艃 WIBS PRODUCENT KONFEKCJI M艁ODZIE呕OWEJ I DAMSKIEJ聽ul. Norwida 3, 63-400 Ostr贸w Wielkopolski;

8.1.2. w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wibs.pl;

8.2. Przyk艂adowy wz贸r formularza odst膮pienia od umowy zawarty jest w za艂膮czniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost臋pny jest na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce 鈥濷dst膮pienie od umowy鈥. Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

8.3. Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu kt贸rej Sprzedawca wydaje Produkt, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jego w艂asno艣ci (np. Umowa Sprzeda偶y) 鈥 od obj臋cia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, a w przypadku umowy, kt贸ra: (1) obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach 鈥 od obj臋cia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz臋艣ci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas oznaczony 鈥 od obj臋cia w posiadanie pierwszego z Produkt贸w;

8.3.2. dla pozosta艂ych um贸w 鈥 od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

8.5. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o艣wiadczenia konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 konsument, chyba 偶e konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt od konsumenta, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

8.6. Konsument ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy, zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu przed jego up艂ywem. Konsument mo偶e zwr贸ci膰 Produkt na adres: BARBARA SMOLE艃 WIBS PRODUCENT KONFEKCJI M艁ODZIE呕OWEJ I DAMSKIEJ聽ul. Norwida 3, 63-400 Ostr贸w Wielkopolski.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Mo偶liwe koszty zwi膮zane z odst膮pieniem przez konsumenta od umowy, kt贸re obowi膮zany jest ponie艣膰 konsument:

8.8.1. Je偶eli konsument wybra艂 spos贸b dostawy Produktu inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

8.8.2. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu.

8.9. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do um贸w:

8.9.1. (1) o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy; (2) w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy; (3) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia; (5) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; (6) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 Produkty, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami; (7) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedawca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli Sprzedawca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza Produkty inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub Produkt贸w; (9) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi; (13) o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz膮 wy艂膮cznie Klient贸w i Us艂ugobiorc贸w nie b臋d膮cych konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przys艂uguje prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y zawartej z Klientem nieb臋d膮cym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y w tym wypadku mo偶e nast膮pi膰 bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nieb臋d膮cego konsumentem 偶adnych roszcze艅 w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

9.4. Z chwil膮 wydania przez Sprzedawc臋 Produktu przewo藕nikowi przechodz膮 na Klienta nie b臋d膮cego konsumentem korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z Produktem oraz niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta艂e od przyj臋cia go do przewozu a偶 do wydania go Klientowi oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.

9.5. W razie przes艂ania Produktu do Klienta za po艣rednictwem przewo藕nika Klient nie b臋d膮cy konsumentem obowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika.

9.6. Zgodnie z art. 558 搂 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za Produkt wobec Klienta nie b臋d膮cego konsumentem zostaje wy艂膮czona.

9.7. W wypadku Us艂ugobiorc贸w nie b臋d膮cych konsumentami Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie Us艂ugobiorcy stosownego o艣wiadczenia.

9.8. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona - zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie - do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y, nie wi臋cej jednak ni偶 do kwoty jednego tysi膮ca z艂otych. Us艂ugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮/Us艂ugodawc膮, a Klientem/Us艂ugobiorc膮 nieb臋d膮cym konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy/Us艂ugodawcy.

10. POSTANOWIENIA KO艃COWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa; zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um贸w o charakterze ci膮g艂ym (np. 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej 鈥 Konto) zmieniony regulamin wi膮偶e Us艂ugobiorc臋, je偶eli zosta艂y zachowane wymagania okre艣lone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Us艂ugobiorca zosta艂 prawid艂owo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia艂 umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa艂a wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op艂at lub podwy偶szeniem obecnych Us艂ugobiorca b臋d膮cy konsumentem ma prawo odst膮pienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um贸w o innym charakterze ni偶 umowy ci膮g艂e (np. Umowa Sprzeda偶y) zmiany Regulaminu nie b臋d膮 w 偶aden spos贸b narusza膰 praw nabytych Us艂ugobiorc贸w/Klient贸w b臋d膮cych konsumentami przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci zmiany Regulaminu nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na ju偶 sk艂adane lub z艂o偶one Zam贸wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda偶y.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Um贸w Sprzeda偶y zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami b臋d膮cymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Um贸w Sprzeda偶y zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami b臋d膮cymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne w艂a艣ciwe przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.